Právní doložka

Veškeré rady, tipy a informace, které vám zasílám v newsletteru a zveřejňuji na blogu, jsou založeny na mých znalostech a zkušenostech do data zveřejnění každého jednotlivého obsahu. Snažím se poskytnout co nejkvalitnější a aktuální informace, ale nemohu garantovat jejich absolutní správnost nebo úplnost.

Chci zdůraznit, že jakékoli rozhodnutí nebo akce, které podnikáte na základě informací z mého newsletteru a blogu, jsou plně na vaší vlastní odpovědnosti. Nenesu žádnou odpovědnost za případné důsledky, které by mohly vyplývat z vašeho použití těchto informací.

Dále vás upozorňuji, že online marketing a digitální prostředí obecně jsou neustále se rozvíjející a měnící disciplíny. Co platí dnes, nemusí nutně platit zítra. Proto vám doporučuji vždy provést vlastní zkoumání, konzultaci s odborníky a zvážení konkrétních okolností, než se rozhodnete postupovat podle informací z mého newsletteru a blogu.

Používání informací a rad, které vám poskytuji, je plně na vás, a já se nijak nezúčastním žádných následných sporů, nároků nebo škod, které by mohly vzniknout v souvislosti s jejich použitím.

Jan Barbořík, 1. 4. 2023