GDPR

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti Jan Barbořík, MBA, se sídlo Hybešova 2447/53a, Blansko 678 01, IČ: 75762641 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

    • jméno a příjmení (které uvedete při registraci)

    • e-mail

  2. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu trvání služby (tedy zájmu o odběr newsletteru) nebo po dobu 3 let

  3. V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies: informace o cookies najdete zde

  4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti …

  5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro …

This post is for paid subscribers