GDPR

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Jan Barbořík, MBA, se sídlo Hybešova 2447/53a, Blansko 678 01, IČ: 75762641 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení (které uvedete při registraci)

  • e-mail

 2. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu trvání služby (tedy zájmu o odběr newsletteru) nebo po dobu 3 let

 3. V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies: informace o cookies najdete zde

 4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti …

 5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 6. Poskytovatel softwaru Substack Inc.

 7. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,

  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

  • na přenositelnost údajů,

  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Dne 1. 4. 2023